Mikroföretag

Mikroföretag - mikroforetag.se

Information - Community - Mötesplats - Forum

 

Länkar för mikroföretag och småföretag

Länkar

Detta länkarkiv innehåller länkar till andra sidor på Internet som är av intresse för mikroforetag.se.

Om du känner till en webbsida som är relaterad till just mikroföretag och som saknas här kan du kontakta oss och föreslå länken, varefter den granskas och eventuellt läggs till i registret. Du är alltid välkommen att diskutera dessa länkar i mikroforetag.se forum.

Bolagsverket - Hanterar registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag.
Sveriges regering och regeringskansli
Näringsdepartementet - Regeringens avdelning för bland annat arbetsliv och arbetsmarknad
Länsstyrelsen, gemensam webbplats - Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse som bland annat handlägger länsstyrelsen bidrag från flera EU-fonder.
Sökning efter SNI-kod - Sökfunktion för att hjälpa till att bestämma SNI-kod för aktiviteter för företag.
Verksamt.se Registrera företag - Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma tjänst för företagsregistrering.
Bokföringsnämnden - BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed.
FranchiseNet - Informationsbank om franchising i Skandinavien.
ALMI Företagspartner - Erbjuder finansiering och rådgivning för företag.
EU-lagstiftningen Företag - EU:s sammanfattning av lagstiftningen för företag
VMJ Forum med "Starta eget företag"

Inskrift's övriga länkar

Inskrift rekommenderar även följande webbplatser, vilka vi äger eller samverkar med:

 

Bli medlem, det kostar dig ingenting.

Nyhetslänkar för småföretagare hittar du på Nyhetssidan.