Mikroföretag

Mikroföretag - mikroforetag.se

Information - Community - Mötesplats - Forum

 

Medlemsavtal för mikroforetag.se

Dessa medlemsvillkor gäller från den 15 augusti 2019 och tillsvidare.

1. Inledning

Detta avtal fastställer villkoren för användning av de tjänster på mikroforetag.se där tillgången är begränsad genom användarnamn och lösenord. Tjänsterna är öppna för alla som accepterar villkoren som gäller för de aktuella tjänsterna.

2. Användning

Användaren är ansvarig för att tjänsterna används i överensstämmelse med villkoren som gäller för den aktuella tjänsten samt för allt material som han/hon mottar, lagrar, sänder eller på annat sätt gör tillgängligt via mikroforetag.se.

Användaren får inte göra information tillgänglig som står i strid med detta avtal eller svensk lag, vilket innebär att informationen inte får vara kränkande för enskild person, vara ärekränkande, uttrycka hat eller ringaktning, vara sedeslös, ha pornografiskt innehåll eller bidra till spridning av så kallade datavirus.

Användaren får inte göra verk tillgängligt som är skyddad av upphovsrätt eller på annat sätt får inte göras tillgänglig utan samtycke från rättighetshavaren eller tillstånd genom lag. I eventuella gränsfall och tveksamheter ska källan anges.

Användaren får inte använda mikroforetag.ses tjänster till att erbjuda eller efterfråga sexuella tjänster mot betalning, husrum eller annat vederlag.

Användaren ska hålla mikroforetag.se skadeslös för förlust orsakad av uppsåt eller grov oaktsamhet eller av krav från tredje man baserat på användarnas bruk av tjänsterna.

3. Användarnamn och lösenord

Användare som inte tidigare har ett användarnamn på mikroforetag.se kan registrera sig i mikroforetag.ses medlemsregister. Registrering sker i ett registreringsformulär. Användarna får fritt välja användarnamn bland de användarnamn som inte tidigare registrerats hos mikroforetag.se.

Användarnamnet får inte vara identiskt med eller ägnat att förväxlas med officiella mikroforetag.se-adresser, varumärke, firma, släktnamn, pseudonym eller artistnamn etc som är skyddade i Sverige, eller som kan vara kränkande. För att använda t.ex. ett känt artistnamn ska användaren vara rättighetshavare till det artistnamnet.

Tillgången till tjänsterna är skyddade med lösenord. Användare som har registrerat sig enligt ovan och blivit godkänd får efter egen aktivering av medlemskontot tillgång till de tjänster som är förbehållna medlemmar.

Lösenordet skall behandlas konfidentiellt. Om lösenordet är förlorat eller om användaren har anledning att tro att lösenordet kan ha blivit känt för andra, ska detta utan dröjsmål ändras. Detta kan göras på en sida "Lösenord" under "Inställningar". Det kan även göras via sidan "Glömt lösenord" på mikroforetag.ses hjälpsidor. Vid allvarliga incidenter gällande lösenord ska mikroforetag.se så snart som praktiskt möjligt kontaktas och efter att ha mottagit sådant meddelande spärrar mikroforetag.se användarnamnet och därmed tillgång till tjänsterna.

4. mikroforetag.ses ansvar

mikroforetag.se ansvarar inte för användarnas bruk av tjänsterna eller för information som användaren eller andra registrerar, mottar, lagrar, sänder ut eller gör tillgänglig på annat sätt än som är tillåtet enligt svensk lag.

mikroforetag.se avskriver sig i varje fall ansvar för obehörig tillgång till, förlust och/eller ödeläggelse av data och/eller avbrott i informationsflödet, orsakat av användarnas handling eller underlåtenhet, eller som följer av driftstörning.

mikroforetag.se bedriver inte någon förhandskontroll eller censur av den informationen som görs tillgänglig via tjänsterna. mikroforetag.se förbehåller sig rätten att utan föregående varning avlägsna eller ändra information som har kommit till mikroforetag.ses kännedom och som enligt mikroforetag.ses bedömning står i strid med svensk lag, villkoren för användning av den aktuella tjänsten eller som kan utgöra grund för ansvar för eller kritik mot mikroforetag.se.

Vid ändring eller avlägsnande av användarupplagt material, så kallad moderering, underrättas berörd användare via PM på sajten i det fall det har större betydelse, vid uppenbara fel eller petitesser sker ingen särskild underrättelse.

5. Användarens ansvar

  • Du får inte använda mikroforetag.se som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, kommersiella länkar, spam eller kedjebrev.
  • Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare medlemsinformation för annan medlem.
  • Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller upphovsrättsskyddade filer. Inte heller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.
  • Missbruk av mikroforetag.ses tjänster/funktioner är absolut förbjudet.
  • Ditt lösenord är din nyckel till mikroforetag.se och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet, det får aldrig någonsin skickas via mejl någonstans. Lösenordet kommer aldrig att efterfrågas ens av mikroforetag.ses administration.
  • Om vi misstänker att du medvetet angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller under "Inställningar" kan ditt medlemskonto stängas av. Detsamma gäller om du har fler än ett konto.

Användaren ska avstå helt från att förmedla information av sådan art som är ägnad att identifiera andra personer än sig själv i alla delar av mötesplatsen.

Användaren avråds från att ge information om sitt eget namn, telefonnummer, adress eller andra förhållanden på andra sidor under mötesplatsen än den egna medlemsinformationen.

6. Ändringar och upphörande

Användare kan när som helst stänga av sitt medlemskonto via sidan "Avsluta konto" under "Inställningar". Normalt stängs inte konton av enbart på begäran via e-post, användaren ska göra det själv när denna är inloggad som medlem.

Efter att kontot är av stängt och avtalet har upphört kan mikroforetag.se radera den data som användaren har registrerat. Uppgifterna i avstängda konton sparas dock normalt i ett år.

mikroforetag.se har rätt att med rimlig eller laglig frist ändra avtalen, ändra eller lägga ned tjänsterna, registreringsrutiner, tekniska specifikationer och funktioner för tjänsterna.

mikroforetag.se förbehåller sig rätten att säga upp avtalet och stänga av kontot vid åsidosättande av skyldigheter från användarens sida. Sådant upphörande kan vid väsentligt åsidosättande ske utan föregående varning.

7. Lagval och tvistelösning

På detta avtal skall svensk lag tillämpas. Oenighet om tolkning eller genomförande av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar. Kan parterna inte komma överens ska oenigheten lösas vid allmän domstol.

8. Integritetspolicy enligt GDPR

Se sidan "Integritetspolicy" för den policy vi tillämpar i överensstämmelse med EU-lagstiftningen. Se även stycket "Cookies" under "Info & Kontakt".