Mikroföretag

Mikroföretag - mikroforetag.se

Information - Community - Mötesplats - Forum

 

Integritetspolicy för mikroforetag.se

Denna Integritetspolicy gäller från den 18 augusti 2019 och tillsvidare.

Omfattning och samtycke

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för webbplatsen mikroforetag.se, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder den.

I denna integritetspolicy använder vi begreppet ”personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.
Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna integritetspolicy och i webbplatsens medlemsavtal.
Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy för befintliga användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna integritetspolicy.

Webbplatser från tredje part

Vissa sidor på webbplatsen mikroforetag.se innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och mikroforetag.se är inte ansvarig för deras verksamhet. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Personuppgiftsansvarig

Firma Bengt Lundberg Inskrift, Gersillagatan 8, 73630 Kungsör (nedan benämnt ”Inskrift”) är personuppgiftsansvarig. Inskrift är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt medlemsavtalet samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du registrerar ett medlemskonto på mikroforetag.se så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige.

Vi samlar in följande typer av information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till mikroforetag.ses applikationer, tjänster och verktyg för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker mikroforetag.se, använder våra applikationer, tjänster och verktyg eller klickar på annonser eller innehåll, så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, hänvisande URL, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på webbplatsen. Detta omfattar:

  • information som du lämnar till oss vid registrering av ett medlemskonto, inklusive e-postadress och namn.
  • information som lämnas i samband med diskussioner i kommentarsfält, tvistlösning, korrespondens genom webbplatsen eller korrespondens som skickas till mikroforetag.ses administration.

Information som vi samlar in från andra källor

Personuppgifterna som du lämnat själv, och utifrån dem, kan komma att kompletteras eller ändras av oss med ålder, kön, adress och kommun från folkbokföringen. Du samtycker till detta genom att du aktivt godkänner denna integritetspolicy då du registrerar ett medlemskonto.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till vår webbplats, och/eller kunna använda våra tjänster, applikationer och verktyg, ge dig support och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

  • ge dig åtkomst till mikroforetag.ses alla delar och de tjänster och den kundservice som du begär.
  • förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter och för att upprätthålla vårt medlemsavtal.
  • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster.
  • kontakta dig via e-post för att lösa tvister, lösa problem med ditt konto eller våra tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag.
  • jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man.
  • tillhandahålla dig andra tjänster, befintliga och kommande, som du begär.
  • vi använder cookies för att tillhandahålla dessa onlinetjänster och/eller arbeta med tredje parter såsom annons- eller analysföretag för att tillhandahålla dessa onlinetjänster.
  • göra det lättare för dig att hitta och få kontakt med andra personer.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Vi upplåter annonsplatser åt Google Inc. som använder cookie för att ge relevanta annonser, de har egen integritetspolicy för detta som vi hänvisar till.

Vi kan komma att skicka ut nyhetsbrev i vilket enstaka annons kan förekomma.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål, frånsett den ovan nämnda spårningscookie som faller under Google Inc. Integritetspolicy.

Utlämnande av personuppgifter

I enlighet med tillämpliga lagar och regler lämnar vi ut personuppgifter till rättsvårdande myndigheter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till någon tredje man utöver detta.

Personuppgifter som delas med andra användare

Inloggade medlemmar på mikroforetag.se kan alltid se andra medlemmars kommun.

Användare kan välja att visa sitt namn och/eller sin ålder samt kön för andra medlemmar. Vi kan inte garantera din personliga integritet eller skydd av dina personuppgifter för information som du frivilligt väljer att dela med andra användare.

Du som är medlem på mikroforetag.se åtar dig att endast använda andra medlemmars personuppgifter för lagliga, avtalsenliga och respektfulla ändamål.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Ditt lösenord är nyckeln till ditt konto. Använd unika siffror, bokstäver och specialtecken och avslöja inte ditt lösenord för någon annan. Använd inte samma lösenord som du har i andra sammanhang. Om du skulle dela med dig av ditt lösenord eller dina personuppgifter till någon annan, så kom ihåg att du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord, så förlorar du kontrollen över dina personuppgifter och kan ådra dig skyldigheter för åtgärder som vidtagits för din räkning. Du ska därför omedelbart informera mikroforetag.se, och ändra ditt lösenord, om ditt lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.
Du kan se och granska dina personuppgifter genom att logga in och gå till sidan ”Inställningar”.
Du kan själv ändra vissa personuppgifter i ditt kontos inställningar. Övriga ändringar, görs via mejl till kontakt@vmj.se eller via vårt kontaktformulär, vi genomför snarast ändringen efter en kontroll med folkbokföringen. Vi kommer att uppfylla de rättigheter som du kan ha enligt lag vad avser möjlighet att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på den server i Sverige som det webbhotell vi anlitar tillhandahåller oss. Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi tillsammans med det webbhotell vi anlitar använder är kryptering av data, brandväggar och kontroll av intrångsförsök.

Lagring av data med personuppgifter

Den databas vi lagrar personuppgifter i är väl skyddad från intrång. Lösenord och personnummer är dessutom krypterade på ett säkert sätt i databasen.

E-post till din registrerade e-postadress

mikroforetag.se skickar de e-postmeddelanden till dig som du har begärt genom dina inställningar på sidan Sajtinställningar. Om du aldrig har gjort något aktivt val är dessa inställningar att du får meddelande om PM på sajten samt våra nyhetsbrev.

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

Du som är medlem kan närsomhelst avluta ditt medlemskap på mikroforetag.se via en webbsida ”Avsluta konto”. Då tas dina personuppgifter bort så att de inte visas för andra användare. Radering av samtliga uppgifter i ditt avslutade konto kommer att ske efter ett år och i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte följer vår policy och våra villkor.
Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi förbehåller oss rätten att bevara samtliga uppgifter i ett avslutat konto upp till ett (1) år med anledning av det ska vara möjligt att återskapa kontot efter eventuella misstag samt att vi inte kan acceptera att man stänger av ett konto för att registrera ett nytt och behöver då ha uppgifter kvar att kontrollera nyregistreringar emot. Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt, dolt för alla utom mikroforetag.ses administration, och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet inom vissa begränsningar. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig via e-post utöver den möjlighet som beskrivs ovan, kontakta oss med din begäran via e-post till kontakt@inskrift.se. Observera att vissa uppgifter kommer att krävas för att bevisa din identitet: Ditt namn, ditt personnummer och ditt användarnamn på mikroforetag.se samt att du skickar din begäran med e-post från den e-postadress du har registrerat ditt medlemskonto med.

Kontakta oss

Du kan kontakta mikroforetag.ses administration när som helst via vårt kontaktformulär eller till e-postadress info@jazzlife.se, vi svarar inom 24 timmar på alla frågor.

Se även våra medlemsvillkor