Mikroföretag > Forum > Allmänt för mikroföretagare > Allmänt > Vad är mikroföretag, och varför?

Du hittar denna tråd på http://www.mikroforetag.se/forum/f7t172s1.html

Vad är mikroföretag, och varför?

Skrivet av Bengt 30 aug 2009 20:48
 
Som det står på andra ställen här på sajten är begreppet mikroföretag något som används av EU för riktigt små företag, så här står det:
Europa.eu
Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.

Vi är väldigt många företagare i Sverige som ryms inom den definitionen. Vanligtvis då politiker, och även andra, talar om småföretagare, då avser de egentligen inte oss utan snarare företagare som har uppemot femtio anställda. I en del fall stämmer de frågorna även in på oss, men tyvärr inte alltid.
Därför tror jag att ett forum speciellt för oss som driver mikroföretag kan vara bra.

Kommentarer till detta är välkomna.

/Bengt

--
Admin på Mikroföretag | www.inskrift.se