Mikroföretag

Mikroföretag - mikroforetag.se

Information - Community - Mötesplats - Forum

 

Regler för mikroforetag.se

Forum > mikroforetag.se > Regler > Regler för mikroforetag.se

Viktig Den här tråden är markerad som viktig.

Skriv ut

Visar inlägg 1 - 1 av 1.

< [1]  >
Skrivet av Bengt 30 aug 2009 15:42
Skriv ut Direktlänk
Avatar, Porträtt Bengt

Bengt

(Admin)

Detta är reglerna för Mikroföretag som måste följas!

1. Undvik att posta internetadresser för att beskriva något i ditt inlägg då dessa ofta blir inaktuella efter någon tid. Citera gärna från sidan istället. Då blir ditt inlägg mer värt. (Denna regel bedöms av moderator enligt "sunt förnuft", uppenbart kortlivade internetadresser raderas alltid.)

2. Om någon startar en tråd kring ett specifikt ämne, håll dig till detta och posta inte om du inte har något att tillföra tråden. (I undantagsfall kan en fråga eller kommentar markeras "Off topic:" om den av praktiska skäl skrivs då kärnämnet är ett annat.)

3. Angående reklam: Ingen som helst reklam får förekomma i Mikroföretag forum. Om något efterfrågas får man tipsa om detta, men om man talar i egen sak måste det framgå och formuleringarna ska alltid vara sakliga och objektiva.
Anser en moderator att inlägget kan tolkas som reklam så kan inlägget raderas direkt. Om en medlem önskar få information om en annan medlems tjänst, ska denne skicka ett PM till den aktuella medlemmen (se medlemmens profil).

4. Signaturen får bestå av högst två textrader och får endast innehålla en webbadress utan http:// (exempel: www.mikroforetag.se), inte vara obscen och måste vara relevant för personen bakom användarnamnet.

5. Spam eller trakasserier via PM, eller annan form, får inte förekomma inom ramen för Mikroföretag.se! Sådant leder till uteslutning från webbplatsen för all framtid, och i svåra fall även polisanmälan.

6. Personangrepp eller smutskastning av företag får inte förekomma. Använd konstruktiv kritik så det även framkommer vad som är bra, Mikroföretag ska fungera som bollplank. Kritik skall baseras på fakta. Inlägg som bedöms som personangrepp eller smutskastning raderas av moderator. Upprepade fall leder till avstängning.

7. Upphovsrättslagen måste följas. Varje medlem ska i förväg ta reda på om nödvändiga rättigheter finns att publicera någon annans text, bild eller annat material. På anmodan från moderator ska publiceringsrätten kunna styrkas.

8. Inget som bryter mot svensk lag får förekomma i forumet. Administrationen för Mikroföretag har skyldighet att bistå polisen vid brottsundersökningar och kommer inte att skydda den medlem som begår brott inom ramen för Mikroföretag.

9. Det är tillåtet att delta under pseudonym, ett s.k. användarnamn. Dock är det en sak att vara anonym här, för den skull får ingen ljuga och påstå sig vara en annan person än den som den är. Vid registreringen ska korrekta uppgifter lämnas till Mikroföretags administration, samt kompletteras vid anmodan, anonymitet är endast tillåtet utåt mot övriga medlemmar och allmänheten. Medlemmar som inte kan förstå detta, utan påstår sig vara någon annan än han eller hon är, kommer att stängas av från medlemskapet i Mikroföretag.

10. I det publika forumet är det förbjudet att skriva ut sitt eller andras telefonnummer. Detta för att skydda er från brott och obehag. I medlemscommunityn är det dock tillåtet, där är riskerna betydligt mindre. (Se även vår rekommendation om e-postadresser.) Telefonnummer som användarnamn är också otillåtet.

11. Posta inga dubbletter i forumet. En och samma sak skrivs bara en gång. Använd alltså inte "kopiera/klistra in" från en annan tråd exempelvis, utan skriv anpassat för den aktuella tråden från tangentbordet. Ny tråd om samma ämne kan givetvis bli aktuellt, men framställ då ärendet på nytt sätt.

12. I övrigt gäller sunt förnuft. Inlägg i forumet som moderator finner oförnuftiga kan raderas. Ytterligare regler kan gälla specifikt för respektive forum, detta anges då i forumets beskrivning.
Utöver dessa regler gäller naturligtvis det Medlemsavtal du som medlem godkänt vid registreringen.

13. Du skall följa Mikroföretags regler samt anvisningar från administratör eller moderator. Brott mot dessa regler, brott mot lagen eller vägran att följa administratörs eller moderators uppmaning kan medföra att ditt konto stängs av utan möjlighet att överklaga.

14. Du har som medlem en skyldighet att hålla dig informerad om vilka regler som gäller inom Mikroföretag. Då en regeländring blir aktuell, ska du ta del av den.


Administrationen för
mikroforetag.se

--
Admin på Mikroföretag | www.inskrift.se
Uppdaterat: 16 dec 2019 13:26  

< [1]  >